PROJECT DETAIL

Voor velen in Hilversum en omstreken is het inmiddels een bekend plaatje op de markt, Foodhall MOUT. Een monumentaal gebouw, in 1912 gebouwd als showroom voor auto’s, genaamd ‘Autopalace De Wit’ – geïllustreerd door het gemodelleerde reliëf van de figuren met stuur welke zich gespiegeld aan weerszijden van de centrale raampartij bevinden. Nu is het een druk bezochte Foodhall en brouwerij in een.

Nog niet lang geleden was echter een groot gedeelte van het pand, en vooral deze kenmerkende voorgevel, verstopt achter een gemetselde/gepleisterde gevel uit de jaren ’80 – behorend bij de Eurobioscoop. Op tijd, voordat het gehele pand zou zijn gesloopt, is het historische karakter ontdekt en is het volledig herontwikkeld tot de huidige Foodhall MOUT. In dit proces heb ik kleur historisch onderzoek mogen uitvoeren naar de originele afwerking op de binnen-en buitenzijde van het pand. Dit was niet eenvoudig, aangezien het pand vele fysieke metamorfoses en bijbehorende gebruiksfuncties achter de rug had; van showroom (1912), montagehal (1919) tot feestzaal (1924) en tenslotte bioscoop. Door middel van stratigrafisch onderzoek (verflagenpakket laag voor laag blootleggen); verfmonstername/microscopie (stukje van het verflagenpakket onder vergroting en diverse lichtbronnen bekijken) en archiefbeelden bekijken is het oorspronkelijke kleurenpalet op de kozijnen en de pleisterlagen van het exterieur naar voren gekomen. De verfmonstername bleek hierin cruciaal om de eerste afwerking te kunnen vinden. Door de vele functies en veranderingen die het pand door de tijd heen had ondergaan, zijn niet altijd alle historische verflagen nog aanwezig of intact (deels afgeschuurd, of soms volledig kaal gehaald) waardoor een eerste verflaag soms niet of slechts nog maar fragmentarisch aanwezig is. Onder vergroting en in een verfdwarsdoorsnede kan duidelijker zichtbaar worden in hoeverre het een eerste afwerking betreft, of dat er resten van afgeschuurde afwerkingen onder en/of tussen zitten die met het blote oog niet meer zichtbaar zijn.

Het resultaat van de ’teruggevonden’ kleuren leidt tot een mooi samenspel waarbij alle elementen van de gevel elkaar versterken, beter tot hun recht komen en een geheel vormen. Het geeft bovendien een mooi voorbeeld van een kleurenpalet uit de vroeg-20e eeuw.

Dit geeft overigens te denken en leidt tot nieuwsgierigheid naar het oorspronkelijke kleurgebruik van andere vroeg-20e eeuwse gepleisterde panden in Hilversum – welke nu in de regel uit witte pleister en donkergroene kozijnen bestaan -.

MOUT Hilversum: Lust voor het oog én de maag! | Hart voor Monumenten

Year: 2014
Customer: VENTORIZE OFFICE
Project: Brand identity

LOVE IT, SHARE IT