Project informatie

Huize de Dieu is een prachtig pand uit 1744 in Alkmaar. Het bevat een bijzonder rijk interieur waarvan grote delen uit de bouwtijd nog aanwezig zijn. Daarnaast zijn ook de bouwbestekken en rekeningen uit de bouwtijd in het archief bewaard gebleven. Dit zorgt voor een weelde aan informatie over het bouwproces, de betrokken vaklieden en de gebruikte materialen. Er is bijgedragen aan het materiaal technisch onderzoek naar dit interieur in het kader van het NWO-Vidi project ‘ From Isolation to Coherence..’ onder leiding van dr. Margriet van Eikema Hommes, in het bijzonder het promotieonderzoek van drs. Ige Verslype (schilderijen restaurator Rijksmuseum). Zie ook khttp://www.fromisolationtocoherence.nl/casussen/dieu.html

Recent is door mij samen met restaurator Roos Keppler ook kleur historisch onderzoek verricht naar het verflagenpakket op de betimmering, plafond en andere nagelvaste elementen in het interieur van de overige kamers en gang op de begane grond om een beter beeld te krijgen van het volledige ontwerp. Drs. Tineke Oostendorp heeft hierbij het microscopisch onderzoek naar de verfmonster uitgevoerd.

 

Year: 2016
Customer: Stichting Behoud Huize Egmont
Project: Kleurhistorisch onderzoek Huize De Dieu