Orgelkas Benningbroek

 

De Hervormde kerk in Benningbroek (16e eeuw, Rijksmonument) bevat een orgelkas uit 1908, gebouwd door L. van Dam en zonen (Orgelfabriek Leeuwarden). De kas is afgewerkt met een mooie geschilderde houtimitatie met zwarte en vergulde ornamenten. Aan de onderzijde wordt de kas omlijst door een witte marmerimitatie.

Deze afwerkingen zijn origineel en afkomstig uit de bouwtijd van het orgel/ de orgelkas. De conditie van de verflaag was echter op diverse locaties slecht tot zeer slecht. Zonlicht en -voor het hout-slechte klimaatomstandigheden hebben gezorgd voor krimp in het hout en daardoor opstaande verf en verfverlies. Op de zijpanelen was de houtimitatie grotendeels verdwenen.

In het kader van een grootschalige onderhoudsbeurt van de kerk is ook de orgelkas behandeld.

Gedurende een tweetal maanden is met een team van drie restauratoren (Karin van der Lem – tevens decoratieschilder – en Annemieke Heuft) gewerkt aan het conserveren en restaureren van de hout-en marmerimitatie.

De kas is eerst zorgvuldig gereinigd. Losse, onthechte verf is vast gezet en opstaande verfschollen zijn onder invloed van vocht, warmte en druk gevlakt. De lacunes, waar de verf verdwenen was, is  aangeheeld met op kleur gebrachte vullingen en daarna ‘ontstorend’ geretoucheerd zodat de tekening van de houtimitatie doorloopt. De twee buitenste panelen waren in dermate slechte toestand – de houtimitatie was hier bijna volledig verdwenen – dat deze door Karin van der Lem opnieuw in de stijl van de overige panelen is gereconstrueerd.

Tot slot is het geheel tweemaal gevernist in een matte glansgraad die aansloot bij het overige gehoute interieur.

De marmerimitatie aan de onderzijde was zeer vuil. Hier was het verfoppervlak vrijwel geheel veranderd in opstaande verfschollen. Deze zijn eerst geconsolideerd, waarna alsnog het oppervlaktevuil afgenomen kon worden. De gehele lijst is ontstoord, ofwel geretoucheerd in die zin dat lacunes op kleur zijn aangevuld en de adering van de marmerimitatie doorgetrokken. Op deze manier oogt de kas vanaf de grond weer als een geheel.

 

 

Year: 2016
Customer: Kerkenraad KRM Protestantse gemeente Het Vierkant
Project: Illustration