CONSERVERING & RESTAURATIE.

Historische interieurs bevatten vaak geschilderde afwerkingen op de diverse nagelvaste onderdelen en ondergronden, zoals stucwerk, beschilderd behang op linnen of papier, muur-en plafondschilderingen en gedecoreerd houtwerk. Verschillende behandelingen zijn mogelijk afhankelijk van de conditie van de schildering en de wensen van de eigenaar: van het conserverend reinigen van het oppervlak en vastzetten van losse verf- tot het intensiever restaureren zoals vullen van lacunes en retoucheren. Bij elke ingreep wordt het geheel van het historisch interieur en het effect van een behandeling hierop in ogenschouw gehouden. 

KLEUR HISTORISCH ONDERZOEK.

Verandering van smaak of mode; een nieuwe bewoner; vaak redenen tot het aanbrengen van nieuwe verflaag op het interieur. Hoe zag het pand, huis of kamer er eigenlijk oorspronkelijk uit? Wat is er veranderd? Wat was de bedoeling van de architect? Kunnen we een oorspronkelijke verflaag of kleur terugbrengen? Vragen waarop meer duidelijkheid kan worden verkregen door middel van kleurhistorisch onderzoek. Het verflagenpakket op betimmering, wanden en plafonds kan in diverse gradaties van onderzoek worden bekeken en onderzocht: van verkenning naar aanwezigheid van oude verflagen tot microscopisch onderzoek naar laagopbouw, pigmenten en bindmiddelen. 

ADVIES.

Niet altijd is een restauratie of conserverende vraag direct te stellen. Er bestaat ook de mogelijkheid om eerst te kijken naar conditie van een interieur, eventuele schades, en oorzaken en op grond daarvan eerst een restauratieadvies op te stellen. Soms is minder doen, juist een betere optie.

PROJECTEN

CONTACT